Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6
OG1.- L’alumne analitzarà la base científica i històrica dels sistemes de l’organització política de les democràcies actuals.   X  X
OG2.- S’esforçarà per reconèixer i analitzar els sistemes polítics que ens afecten com a ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG3.- Analitzarà i compararà els sistemes administratius de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG4.- Reconeixerà les formes de relació entre els ciutadans i el sistema polític i la seva aplicació als camps de la Publicitat i les RR. PP.  X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne s’esforçarà per conèixer les bases del sistema polític espanyol. X  X     
OE2.-Entendrà els partits polítics i organitzacions afins. X X    
2 OE3.-Comprendrà la interacció entre la comunicació de masses i la política.        X
OE4.-Identificarà les bases del sistema administratiu espanyol.    X   
3 OE5.-Analitzarà les interaccions institucionals a l’Administració espanyola.    X   
OE6.-Analitzarà el sistema polític de Catalunya.    X  X X
OE7.-Analitzarà la organització administrativa i ens territorials a Catalunya.   X X  X 
4 OE8.-Adquirirà una visió global de la UE i les seves principals institucions.   X X
OE9.-Reconeixerà les principals polítiques europees.   X X