Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Desenvolupar la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X    X  
OG2.- Descobrir les possibilitats de la comunicació multimèdia com a instrument publicitari.         X  X  
OG3.- Potenciar la capacitat d’observació, reflexió i crítica. X X X          
OG4.- Estimular la capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- Desbloquejar les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG6.- Conèixer i utilitzar, suficientment, els fonaments tècnics i eines essencials per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat.   X            
OG7.- Elaborar accions i productes de publicitat multimèdia a partir dels medis disponibles. X              
OG8.- Experimentar amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5    OG6   OG7  OG8
1 OE1.- Capacitarà a l’alumne per generar una idea fílmica a partir de l’observació i avaluació d’altres treballs. X X          
OE2.- Comprendrà els conceptes tècnics: sinopsis, guió literari, guió tècnic, i storyboard.         X      
OE3.- Coneixerà els recursos tècnics de filmació: la il·luminació, el trípode, la càmera, el micròfon.         X   X  
OE4.- Coneixerà el llenguatge de càmera: les seqüències, els fosos, els moviments i angles de càmera, els enquadraments.   X     X      
OE5.- Coneixerà els conceptes de realització: els rols d’equip de treball, l’elecció de l’equip de treball i de localitzacions, el calendari, el pla de rodatge.         X      
OE6.- Coneixerà la postproducció: edició de vídeo digital no-lineal.         X      
OE7.- Emprarà les eines d’Internet que permeten difondre informació.   X     x X   X
2 OE8.- Generarà una idea fílmica i desenvolupar-la mitjançant l’aplicació de la tècnica i creativitat: elaboració de la sinopsis, el guió literari i storyboard.   X        
OE9.- Implementarà la idea a partir de l’organització del rodatge i la filmació. Fent servir recursos tècnics propis de l’estudiant.       X     X  
OE10.- Editarà a nivell bàsic el material enregistrat.       X        
OE11. -Comprimir el material per a internet.   X       X   X