Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Introducció al curs i programari.
T2. De la idea a la sinopsis.
T3. Del tractament al guió literari.
T4. Conceptes bàsics de filmació.
T5. El guió tècnic i l’Storyboard.
T6. La producció: el pla de rodatge i el rodatge.
T7. La postproducció: Conceptes bàsics d’edició de video no-lineal.
T8. Edició i compressió del material filmat.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.