Total Docents per sexe

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.

 

 

Total Docents per titulació

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.

 

 

Resum estadístic docents

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.