Pla de Qualitat per a l'ensenyament: "Grau en Publicitat i Relacions Públiques"
Resum de dades i indicadors
Dades generals
Oferta de places. 2009-10 120
2010-11 120
2011-12 120
2012-13 120
2013-14 120
2014-15  120 
2015-16 120
2016-17 120
2017-18 120
2018-19 120
2019-20 EN EXTINCIÓ
2020-21 EN EXTINCIÓ
2021-22 EN EXTINCIÓ
Nombre d’estudiants nou accés. 2009-10 119
2010-11 144
2011-12 146
2012-13 127
2013-14 133
2014-15  150 
2015-16 140
2016-17  150 
2017-18 152
2018-19 136
2019-20 EN EXTINCIÓ
2020-21 EN EXTINCIÓ
2021-22 EN EXTINCIÓ
Grau en Publicitat i Relacions Públiques. Nombre total matriculats. 2009-10 119
2010-11 243
2011-12 365
2012-13 477
2013-14 500
2014-15 540
2015-16 547
2016-17 553
2017-18 568
2018-19 554
2019-20 414
2020-21  
2021-22  
Graduats al darrer curs. 2009-10 No correspon
2010-11
2011-12
2012-13 84
2013-14 93
2014-15 109
2015-16 110
2016-17 117
2017-18 124
2018-19 114
2019-20  
2020-21  
2021-22  
  Pàgines Següent

Dades generals

Captació, admissió i matriculació

Professorat

Planificació i gestió docent
Desenvolupament de l'ensenyament

Gestió de les pràctiques externes

Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l'estudiant

Resultats

Orientació a l'estudiant

 

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.
  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.