Enquestes
 Metodología
Tipus d'entrevista:
Entrevistes realitzades mitjançant el sistema CAWI (Computer-assisted web interviewing),
de forma totalment anònima.
Procés:
Els públics objectius reben un correu personalitzat convidant-los a respondre a l'enquesta, en el correu electrònic apareix un enllaç mitjançant el qual accedeixen d'una manera totalment anònima a la plataforma CAWI de l’Escola Superior de Relacions Públiques i procedeixen a respondre a l'enquesta, quan finalitza la introducció de les respostes, el sistema envia automàticament un correu indicant-li que l'enquesta ha estat emplenada i agraint la seva col·laboració.
Durant el període en què l'enquesta està operativa es realitzen dos enviaments recordatoris de la invitació a participar únicament als que encara no l'han emplenat.
Resultats per any
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
Resultats per model
Model Títol Contingut Qui? Quan?
1 Enquesta inicial de satisfacció Escola: informació general i gestió acadèmica Informació titulació i procediments matriculació Alumnat de nou accés
(Primer curs)
Període matricula
2 Enquesta de satisfacció Escola: gestió acadèmica i serveis Informació sobre docents, assignatures, gestió acadèmica i serveis Alumnat a partir de segon Període matricula
3 Enquesta de satisfacció sobre l’assignatura i el responsable docent Grau de satisfacció de l’alumnat respecte l’adequació de les assignatures i els docents Tots els alumnes de GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES matriculats per assignatura i torn Al finalitzar el semestre (una per cada semestre i assignatura)
4 Enquesta de satisfacció del Servei de Pràctiques per a empreses i institucions Informació de les empreses sobre el servei i gestió del Servei de Pràctiques. Empreses i institucions Al finalitzar el 2n semestre (juny)
5 Enquesta de satisfacció del Servei de Borsa de Treball Informació de les empreses sobre el servei i gestió del Servei de Borsa de Treball Empreses i institucions Al finalitzar el 2n semestre (juny)
6 Enquesta de satisfacció del Personal Docent Informació dels docents sobre la informació facilitada i el tracte rebut. Docent. Al finalitzar el semestre (una per cada semestre i assignatura)
7 Enquesta de satisfacció sobre el TFG i el seu Tutor/a Grau de satisfacció de l’alumnat en relació al TFG i el seu Tutor/a. Alumnes matriculats en TFG Al finalitzar el 2n semestre
8 Enquesta de satisfacció Jornades de Formació Informació sobre les jornades de formació Docents i PASS. Al finalitzar les jornades de formació
9 Enquesta de Valoració dels estudiants de Pràctiques a empreses Informació sobre les pràctiques realitzades a empreses/institucions Alumnes Matriculats a les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II. Al finalitzar el 2n semestre (juny)
10 Enquesta de satisfacció de mobilitat nacional (SICUE) i internacional (ERASMUS+ ESTUDIS) Informació sobre la mobilitat nacional (SICUE) i internacional (ERASMUS+ ESTUDIS) Alumnes amb plaça de mobilitat nacional (SICUE) i internacional (ERASMUS+ ESTUDIS) Al finalitzar el 2n semestre (juny)
11 Enquesta de satisfacció de graduats i graduades-AQU Resultats de l'enquesta de satisfacció Alumnes graduats Al finalitzar els estudis
12 Enquesta d'egressats per a la recollida de dades Actualització de dades personals i situació laboral.  Alumnes graduats  Al finalitzar els estudis