En el sistema de “Pla de Qualitat – Dades de l’ensenyament” es pot accedir a tot un seguit d'indicadors i perfils.