Evidències de l'avaluació i l'aprenentatge
Evidències de l'Avaluació i l'Aprenentatge Principis de Sociologia
Evidències de l'Avaluació i l'Aprenentatge Redacció Publicitària
Evidències de l'Avaluació i l'Aprenentatge Gestió Empresarial i Financera
Evidències de l'Avaluació i l'Aprenentatge Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques
Evidències de l'Avaluació i l'Aprenentatge Metodologia de l'Activitat Publicitària 2015-16