El procés d'Acreditació de graus i màsters es descriu a la Guia de l’Acreditació

Seguint els processos del SGIQ (SAIQU), l’Autoinforme va passar per una primera aprovació del CAI, amb data del 23 de juny de 2016, en sessió de la Comissió Permanent de la Junta d'Escola i de la Comissió Executiva. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va autoritzar la seva exposició pública a la reunió del 28 de juny de 2016. I, finalment, el Consell Rector la va ratificar amb data 19 de juliol de 2016.

Autoinforme d'Acreditació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Document definitiu
Programa de acreditación informe de revisión de las evidencias aportadas
Resposta a l'IRAE

Ajuda’ns a millorar! Deixa'ns conèixer la teva opinió en aquest formulari

Evidències de l'Autoinforme d'Acreditació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UB
Estàndard 1- Valoració de la qualitat del programa formatiu
Estàndard 2- Pertinència de la informació pública
Estàndard 3- Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
Estàndard 4- Adequació del professorat al programa formatiu
Estàndard 5- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Estàndard 6- Qualitat dels resultats dels programes formatius
Propostes de millora derivades de l'Autoinforme d'Acreditació.