Instància normalitzada
Documentació necessària
On?
Secretaria de l'Escola.

 

Sol·licituds de modificacions de matrícula
Períodes  
Del 2 al 5 de setembre de 2019
Del 2 al 15 de gener de 2020
Del 2 al 31 de gener de 2020 (per anul·lacions de Treball de Fi de Grau)
Documentació necessària
Instància normalitzada per a modificacions de matrícula
On?
Secretaria de l'Escola.
En el cas d'anul·lacions del Treball Fi de Grau, us podeu adreçar a la secretaria virtual (des de la zona privada del web)
Sol·licitud de canvis de torn
Períodes  
Fins al 2 de setembre de 2019
Del 2 al 15 de gener de 2020
Documentació necessària
Haureu d'aportar documentació justificativa.
On?
Secretaria Virtual (des de la zona privada del web)
L'Escola no pot garantir les preferències de tothom.

 

 

Sol·licitud Beques MEC
Període
El BOE ha publicat la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019
Per a més informació: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/
Documentació necessària
Enguany no caldrà presentar la documentació a la Secretaria de l'Escola.
On?
Sol·liciteu la vostra beca general seguint les indicacions de l’AGAUR , Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Consulteu normativa
Criteris Complementaris

Per a alumnes procedents d'altres estudis superiors oficials: estudis universitaris i estudis de Cicle Formatiu
de Grau Superior.

Aquests crèdits constaran i computaran en l'expedient dels alumnes i s'inclouran en el Suplement Europeu al títol.

Període
Fins al 13 de setembre de 2019.
Documentació necessària
  • Instància normalitzada
  • Certificació acadèmica personal.
  • Pla docent de les assignatures superades, amb el segell original del centre corresponent.
  • Pla d'estudis amb el segell original del centre.
On?
Secretaria de l'Escola.

 

Sol·licitud de transferència de crèdits
Consulteu normativa
Criteris Complementaris
Per a alumnes procedents d'altres estudis universitaris oficials no finalitzats.
Aquests crèdits s'inclouran en el Suplement Europeu al títol.
Període
Fins al 14 de setembre de 2018.
Documentació necessària
  • Instància normalitzada
  • Certificació acadèmica personal.
  • Pla docent de les assignatures superades, amb el segell original del centre corresponent.
  • Pla d'estudis amb el segell original del centre.
  • Justificant de trasllat d'expedient.
On?
Secretaria de l'Escola.