Sol·licitud d'avaluació única d'exàmens
Consulteu normativa
Per als alumnes que per diferents motius no poden complir amb els requisits d'una avaluació continuada en una determinada assignatura.
Període
Del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2019 (assignatures primer semestre)
Del 5 al 26 de febrer de 2020 (assignatures segon semestre)
On?
Secretaria Virtual (des de la zona privada del web)