Sol·licitud d'estudis a temps parcial
Consulteu normativa
Per als alumnes que, a partir de segon any al centre, per motius excepcionals, no poden cursar la totalitat dels crèdits corresponents a un curs acadèmic.
Període
Dins del termini estipulat per a la matriculació online i, d’acord amb la normativa de permanència, l’estudiant pot formalitzar la seva matrícula amb el nombre de crèdits que vulgui cursar.
Quan es segueix un itinerari a temps parcial?
A partir de segon any, quan es matriculen entre 18 i 45 crèdits. Serà a temps complet si es matriculen entre 46 i 60 crèdits.
On?
Matrícula online (des de la zona privada del web)