Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Consulteu normativa
Criteris Complementaris

Per a alumnes procedents d'altres estudis superiors oficials: estudis universitaris i estudis de Cicle Formatiu
de Grau Superior.

Aquests crèdits constaran i computaran en l'expedient dels alumnes i s'inclouran en el Suplement Europeu al títol.

Període
Fins al 13 de setembre de 2019.
Documentació necessària
  • Instància normalitzada
  • Certificació acadèmica personal.
  • Pla docent de les assignatures superades, amb el segell original del centre corresponent.
  • Pla d'estudis amb el segell original del centre.
On?
Secretaria de l'Escola.