Sol·licitud d'avaluació única d'exàmens
Consulteu normativa
Per als alumnes que per diferents motius no poden complir amb els requisits d'una avaluació continuada en una determinada assignatura.
Període
Del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2019 (assignatures primer semestre)
Del 5 al 26 de febrer de 2020 (assignatures segon semestre)
On?
Secretaria Virtual (des de la zona privada del web)
Sol·licitud d'estudis a temps parcial
Consulteu normativa
Per als alumnes que, a partir de segon any al centre, per motius excepcionals, no poden cursar la totalitat dels crèdits corresponents a un curs acadèmic.
Període
Dins del termini estipulat per a la matriculació online i, d’acord amb la normativa de permanència, l’estudiant pot formalitzar la seva matrícula amb el nombre de crèdits que vulgui cursar.
Quan es segueix un itinerari a temps parcial?
A partir de segon any, quan es matriculen entre 18 i 45 crèdits. Serà a temps complet si es matriculen entre 46 i 60 crèdits.
On?
Matrícula online (des de la zona privada del web)
Sol·licitud per continuar estudis a l’Escola Superior de Relacions Públiques
Consulteu normativa
Per als alumnes que no han assolit els crèdits que assenyala la normativa de permanència.
Període
Fins al 21 de juny de 2019
Documentació necessària
Instància normalitzada
On?
Secretaria de l'Escola.
Sol·licitud de plaça en un programa d'intercanvi
Consulteu normatives:
mobilitat internacional
mobilitat nacional
Per als alumnes interessats en participar en un programa de mobilitat d'estudiants.

Erasmus + i Convenis Específics (internacional)

SICUE (nacional)

Període
Pendent publicació de convocatòria

Pendent publicació de convocatòria

Documentació necessària
Programa Erasmus + i Convenis Específics Programa Sicue
On?
Lliurament de documentació: Secretaria de l'Escola.
Sol·licitud de baixa de tota la matrícula
Període
Fins al 31 d'octubre de 2019
Documentació necessària
Instància
Justificació documental de la baixa (certificat mèdic...)
On?
Secretaria de l'Escola.