Sol·licitud de plaça en un programa d'intercanvi
Consulteu normatives:
mobilitat internacional
mobilitat nacional
Per als alumnes interessats en participar en un programa de mobilitat d'estudiants.

Erasmus + i Convenis Específics (internacional)

SICUE (nacional)

Període
Pendent publicació de convocatòria

Pendent publicació de convocatòria

Documentació necessària
Programa Erasmus + i Convenis Específics Programa Sicue
On?
Lliurament de documentació: Secretaria de l'Escola.