Sol·licitud de transferència de crèdits
Consulteu normativa
Criteris Complementaris
Per a alumnes procedents d'altres estudis universitaris oficials no finalitzats.
Aquests crèdits s'inclouran en el Suplement Europeu al títol.
Període
Fins al 14 de setembre de 2018.
Documentació necessària
  • Instància normalitzada
  • Certificació acadèmica personal.
  • Pla docent de les assignatures superades, amb el segell original del centre corresponent.
  • Pla d'estudis amb el segell original del centre.
  • Justificant de trasllat d'expedient.
On?
Secretaria de l'Escola.