• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
8 de gener 2018 Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Pla de Màrqueting, 6 cr (OB).
10 de gener 2018 Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Creativitat Publicitària, 6 cr (OB).
12 de gener 2018 Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB).
16 de gener 2018  Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB).
17 de gener 2018 Migdia 13,50 hores
Lideratge i Formació d’Equips de Treball, 6 cr OT.
18 de gener 2018 Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la 1a setmana de docència intensiva.

  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Migdia Grup Tarda
  9,10 13,50 16,10
18 de maig 2018 Presentació de treballs
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).
 
(només en aquest cas, és a les 9,15h)

 

 
22 de maig 2018   Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).  
23 de maig 2018 Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB).  Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB).
24 de maig 2018   Responsabilitat Social Corporativa,
6 cr (OT).
 
25 de maig 2018 Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB).   Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB).
28 de maig 2018   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2018 Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB).   Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB).
30 de maig 2018   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).  
31 de maig 2018 Recursos Humans, 6 cr (OB).   Recursos Humans, 6 cr (OB).
1 de juny 2018   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
TOTS ELS GRUPS
 

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la primera setmana de docència intensiva.

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 febrer-18 6 febrer-18 7 febrer-18
10,45 a 12,15h   Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB).  Lideratge i Formació d'Equips de Treball. (OT).
12,20 a 13,50h Creativitat Publicitària, 6 cr (OB).    
13,55 a 15,25h  

Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB).

 
15,30 a 17,00h   Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB).  
18,40 h a 20,10 h Pla de Màrqueting, 6 cr (OB).    

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
9,10 a 10,40h   Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB).
12,20 a 13,50h   Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). 
13,55 a 15,25h Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).
15,30 a 17,00h Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT).  
18,40 a 20,10h Recursos Humans, 6 cr (OB). Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB).

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.