Assignatures Optatives
Docència programada al Primer Semestre Docència programada al Segon Semestre
Programada docència especial

 

Horaris
Horari Assignatures
Optatives
Simulador horaris

 

Convocatòria d'exàmens
Primer Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Segon Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Primer Semestre:
reavaluació
Segon Semestre:
reavaluació

 

 

Les notes es publicaran dins de l’aula virtual Moodle, en l’espai de qualificacions de cada assignatura.