Assignatures de 4 curs (setè i vuitè semestre)
Primer Semestre Segon Semestre

 

Horaris
Horari Assignatures
de Quart curs
Simulador horaris

 

Convocatòria d'exàmens
Primer Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Segon Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Primer Semestre:
reavaluació
Segon Semestre:
reavaluació

 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis
(Veure requisits)

A tots els alumnes que compleixin els requisits i sol·licitin aquesta convocatòria extraordinària de final d'estudis, se'ls convoca en aquesta data:
Divendres 28 de febrer de 2020 a les 14 hores

Les notes es publicaran dins de l’aula virtual Moodle, en l’espai de qualificacions de cada assignatura.