• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
8 de gener 2018 Pla de Màrqueting, 6 cr (OB). Pla de Màrqueting, 6 cr (OB).
10 de gener 2018 Creativitat Publicitària, 6 cr (OB). Creativitat Publicitària, 6 cr (OB).
12 de gener 2018 Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB). Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB).
16 de gener 2018  Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB). Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB).
17 de gener 2018 Migdia 13,50 hores
Lideratge i Formació d’Equips de Treball, 6 cr OT.
18 de gener 2018 Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB). Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.
Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la 1a setmana de docència intensiva.