• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Migdia Grup Tarda
  9,10 13,50 16,10
18 de maig 2018 Presentació de treballs
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).
 
(només en aquest cas, és a les 9,15h)

 

 
22 de maig 2018   Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).  
23 de maig 2018 Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB).  Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT). Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB).
24 de maig 2018   Responsabilitat Social Corporativa,
6 cr (OT).
 
25 de maig 2018 Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB).   Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB).
28 de maig 2018   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT). Prof. E. Casajoana  
29 de maig 2018 Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB).   Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB).
30 de maig 2018   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).  
31 de maig 2018 Recursos Humans, 6 cr (OB).   Recursos Humans, 6 cr (OB).
1 de juny 2018   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
TOTS ELS GRUPS
 

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la primera setmana de docència intensiva.