Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  tercer curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 febrer-18 6 febrer-18 7 febrer-18
10,45 a 12,15h   Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB).  Lideratge i Formació d'Equips de Treball. (OT).
12,20 a 13,50h Creativitat Publicitària, 6 cr (OB).    
13,55 a 15,25h  

Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB).

 
15,30 a 17,00h   Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB).  
18,40 h a 20,10 h Pla de Màrqueting, 6 cr (OB).    

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.