Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  tercer curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
9,10 a 10,40h   Planificació i Mitjans Publicitaris, 6 cr (OB).
12,20 a 13,50h   Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). 
13,55 a 15,25h Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT). Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).
15,30 a 17,00h Legislació Publicitària i de RRPP, 6 cr (OB). Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT).  
18,40 a 20,10h Recursos Humans, 6 cr (OB). Anglès: Expressió Oral, 6 cr (OB).

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.