• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  09,10 16,10
9 de gener 2018 Redacció Periodística, 6 cr (OB). Redacció Periodística, 6 cr (OB).
11 de gener 2018 Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dret Públic i Privat, 6 cr (FB).
15 de gener 2018 Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB).
17 de gener 2018 Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Redacció Publicitària, 6 cr (OB).
19 de gener 2018 Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.

Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de l’assignatura de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la primera setmana de docència intensiva.

  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
22 de maig 2018 Documentació Informativa, 6 cr (OB). Documentació Informativa, 6 cr (OB).
23 de maig 2018 Migdia 13,50 hores
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
24 de maig 2018 Principis d'Economia, 6 cr (FB). Principis d'Economia, 6 cr (FB).
28 de maig 2018 Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB).
30 de maig 2018 Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB).
Migdia 13,50 hores
Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr  (OT).
1 de juny 2018 Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

La sol·licitud d'avaluació única de l'assignatura optativa de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa es realitzará durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la primera setmana de docència intensiva.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  segon curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 febrer-18 6 febrer-18 7 febrer-18
9,10 a 10,40h Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB).    Redacció Periodística, 6 cr (OB).
12,20 a 13,50h   Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB).  
13,55 a 15,25h  Redacció Publicitària, 6 cr (OB).    
18,40 a 20,10h     Dret Públic i Privat, 6 cr (FB).  

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
9,10 a
10,40h
Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB).  
10,45 a 12,15h   Documentació Informativa, 6 cr (OB).
12,20 a 13,50h Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). 
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h   Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB).
18,40 a 20,10h Principis d'Economia, 6 cr (FB).  

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.