Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
9,10 a
10,40h
Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB).  
10,45 a 12,15h   Documentació Informativa, 6 cr (OB).
12,20 a 13,50h Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Protocol: Teoria i tècnica, 6 cr (OT). 
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h   Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB).
18,40 a 20,10h Principis d'Economia, 6 cr (FB).  

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.