• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  9,10 16,10
22 de maig 2018 Documentació Informativa, 6 cr (OB). Documentació Informativa, 6 cr (OB).
23 de maig 2018 Migdia 13,50 hores
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
24 de maig 2018 Principis d'Economia, 6 cr (FB). Principis d'Economia, 6 cr (FB).
28 de maig 2018 Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB). Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB).
30 de maig 2018 Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB). Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB).
Migdia 13,50 hores
Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr  (OT).
1 de juny 2018 Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB). Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

La sol·licitud d'avaluació única de l'assignatura optativa de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa es realitzará durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la primera setmana de docència intensiva.