• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Segon curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  09,10 16,10
9 de gener 2018 Redacció Periodística, 6 cr (OB). Redacció Periodística, 6 cr (OB).
11 de gener 2018 Dret Públic i Privat, 6 cr (FB). Dret Públic i Privat, 6 cr (FB).
15 de gener 2018 Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB). Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB).
17 de gener 2018 Redacció Publicitària, 6 cr (OB). Redacció Publicitària, 6 cr (OB).
19 de gener 2018 Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB). Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.

Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de l’assignatura de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica, durant la primera setmana de docència intensiva.