• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

 • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

 • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Grup Migdia
  13,50
9 de gener 2018 Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
17 de gener 2018 Lideratge i Formació d'Equips de Treball. (OT).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

  • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

  • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de primer semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2017.
   Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de les assignatures  de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la primera setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.

 • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

 • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

 • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia
  9,15 13,50
18 de maig 2018
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).

22 de maig 2018  
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).
23 de maig 2018   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
24 de maig 2018   Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr. OT.
25 de maig 2018   Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT).
28 de maig 2018   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
30 de maig 2018  

Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).

1 de juny 2018   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

 • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

 • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de segon semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer a l’1 de març de 2018.

 • Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d'Organització política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de pressió, es realitzarà durant la primera setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.
Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 de febrer-18 6 de febrer-18 7 de febrer-18
10,45 h a 12,15 h      Lideratge i Formació d'equips de treball. 6 cr. (OT).
15,30 h a 17,00 h

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).

Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). 

   

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer els requisits imprescindibles.

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
12,20 a 13,50h   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).
13,55 a 15,25h
Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).

Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT).
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr. OT.
 

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer els requisits imprescindibles.