Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
12,20 a 13,50h   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).
13,55 a 15,25h
Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).

Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT).
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr. OT.
 

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer els requisits imprescindibles.