• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Grup Migdia
  13,50
9 de gener 2018 Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
17 de gener 2018 Lideratge i Formació d'Equips de Treball. (OT).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

    • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

    • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de primer semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2017.
      Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de les assignatures  de docència especial Sistemes d'Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la primera setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.