Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  Optatives - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 de febrer-18 6 de febrer-18 7 de febrer-18
10,45 h a 12,15 h      Lideratge i Formació d'equips de treball. 6 cr. (OT).
15,30 h a 17,00 h

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).

Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT). 

   

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer els requisits imprescindibles.