• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • * Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Optatives - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia
  9,15 13,50
18 de maig 2018
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).

22 de maig 2018  
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).
23 de maig 2018   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
24 de maig 2018   Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr. OT.
25 de maig 2018   Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT).
28 de maig 2018   Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
30 de maig 2018  

Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).

1 de juny 2018   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d'avaluació.

  • D'acord amb la normativa UB, l'avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

  • Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d'avaluació única d'alguna assignatura de segon semestre s'haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer a l’1 de març de 2018.

  • Excepcionalment, la sol·licitud d'avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d'Organització política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de pressió, es realitzarà durant la primera setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.