Mapa de competències (2):
Vinculades a les assignatures de l'ensenyament
  Generals de la UB Específiques del Grau en Publicitat i RRPP  
Sem. Assignatures C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
Tot C
6
C
7
C
8
C
9
C
10
C
11
C
12
C
13
C
14
Tot Tot
1r Teoria de l'Opinió Pública           3                   2 5
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions           3                   2 5
Psicologia Social i del Consum           1                   1 2
Principis de Màrqueting           3                   4 7
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia           3                   2 5
2n Principis de Sociologia           1                   1 2
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors           3                   2 5
Teoria de la Publicitat           4                   4 8
Teoria de les Relacions Públiques           4                   4 8
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques           3                   2 5
3r Teoria de la Comunicació           3                   2 5
Dret Públic i Privat           1                   1 2
Redacció en Relacions Públiques           3                   3 6
Redacció Publicitària           3                   3 6
Redacció Periodística           3                   3 6
4t Principis d'Economia           1                   0 1
Tècniques d'Investigació Sociològica           1                   3 4
Documentació Informativa           4                   4 8
Retòrica i Oratòria           3                   3 6
Anglès: Expressió Escrita           1                   3 4
Tècniques Publicitàries           4                   4 8
Tècniques de Relacions Públiques           4                   4 8
Creativitat Publicitària           4                   4 8
Pla de Màrqueting           3                   4 7
Gestió Empresarial i Financera           3                   4 7
Planificació i Mitjans Publicitaris           4                   4 8
Legislació Publicitària i de RRPP           1                   1 2
Recursos Humans           3                   4 7
Anglès: Expressió Oral           1                   3 4
Pràctiques I           5                   9 14
Metodologia de l'Activitat Publicitària           4                   4 8
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques           4                   4 8
Pràctiques II           5                   9 14
Taller de Publicitat i Relacions Públiques           4                   4 8
Treball de Fi de Grau           5                   9 14
  Freqüència absoluta 23 29 23 21 9 105 24 18 9 9 9 7 13 24 7 120 225

Font: Elaborat per la Secretaria del centre a partir de la Memòria Verifica