Mapa de competències (1):
Vinculades a les matèries de l'ensenyament
  Generals de la UB Específiques del Grau en Publicitat i RRPP  
 Matèries C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
Tot C
6
C
7
C
8
C
9
C
10
C
11
C
12
C
13
C
14
Tot Tot
M1           3                   2 5
M2           1                   1 2
M3           1                   1 2
M4           1                   1 2
M5           1                   0 1
M6           4                   4 8
M7           3                   3 6
M8           1                   1 2
M9           3                   4 7
M10           1                   3 4
M11           1                   3 4
M12           3                   2 5
M13           1                   0 1
M14           1                   1 2
M15           2                   1 3
M16           5                   9 14
M17           5                   9 14

Font: Elaborat per la Secretaria del centre a partir de la Memòria Verifica