Mapa de competències (3):
Proposta de correspondència MECES (*), Generals UB, i Grau en Publicitat i RRPP
  Generals de la UB Específiques del Grau en Publicitat i RRPP
 MECES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
MC1                            
MC2                            
MC3                            
MC4                            
MC5                            

(*) MECES: (Marco Español de Cualificación para la Educación Superior).

Font: Elaborat per la Secretaria del centre.