Matèries, crèdits ECTS, tipus, competències associades (ca) i assignatures.

M1

Marc Teòric de la Comunicació. 36 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C1, C2, C3, C6 i C13.
Assignatures: Teoria de l'Opinió Pública. Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions. Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors. Teoria de la Comunicació. Comunicació per a la
Igualtat: Ètica i Deontologia. Seminari: Anàlisi de Casos en Publicitat i RRPP.

M2

Introducció al Dret. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2 i C14.
Assignatura: Dret Públic i Privat.

M3

Marc Teòric de la Psicologia. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2 i C13.
Assignatura: Psicologia Social i del Consum.

M4

Marc Teòric de la Sociologia. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2 i C14.
Assignatura: Principis de Sociologia.

M5

Introducció a l'Economia. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2.
Assignatura: Principis d’Economia.

M6

Tècniques i Procediments de la Comunicació. 60 ECTS. Matèria Obligatòria.(CA): C1, C2, C3, C4, C6, C7, C12 i C13.
Assignatures: Teoria de la Publicitat. Teoria de les RRPP Documentació Informativa. Tècniques Publicitàries. Tècniques de RRPP Creativitat Publicitària. Planificació i Mitjans Publicitaris. Metodologia de l'Activitat Publicitària. Metodologia de l'Activitat de RRPP. Taller de Publicitat i RRPP.

M7

Formes d'Expressió Oral i Escrita en Publicitat i RRPP. 24 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C1, C4, C5, C8, C9 i C10.
Assignatures: Redacció Publicitària. Redacció en RRPP Redacció Periodística. Retòrica i Oratòria.

M8

Dret en Publicitat i RRPP. 6 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C2 i C14.
Assignatura: Legislació Publicitària i de RRPP.

M9

Gestió Empresarial a Publicitat i RRPP. 24 ECTS. Matèria Obligatòria.
(CA): C2,C3,C4,C6,C7,C11 i C13.
Assignatures: Principis de Màrqueting. Pla de Màrqueting. Gestió Empresarial i Financera. Recursos Humans.

M10

Tècniques d'Investigació en Sociologia. 6 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C2, C6, C7 i C14.
Assignatura: Tècniques d'Investigació Sociològica.

M11

Anglès per a Publicitat i RRPP. 12 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C5, C8, C9 i C10.
Assignatures: Anglès: Expressió Escrita. Anglès: Expressió Oral.

M12

Instruments de Comunicació. 42 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C2, C4, C5, C6 i C12.
Assignatures: Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat. Noves Tecnologies Aplicades a les RRPP. Publicitat en Sectors Especialitzats. RRPP en Sectors Especialitzats. Responsabilitat Social Corporativa. Protocol: Teoria i Tècnica. Programa de Mobilitat.

M13

Instruments de Sociologia. 6 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C3.
Assignatura: Comportament Social i Dinàmica de Grups.

M14

Marc Teòric de les Ciències Polítiques vinculat a les RRPP. 12 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C2 i C6.
Assignatures: Sistemes d'Organització Política i Administrativa. Agenda Setting i Grups de Pressió

M15

Tècniques d'Investigació en Psicologia. 12 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C2, C6, C7 i C14.
Assignatures: Tècniques de Negociació i Presa de Decisions. Lideratge i Formació d'Equips de Treball.

M16

Pràctiques Externes. 12 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): TOTES
Assignatures: Pràctiques de Publicitat i RRPP I. Pràctiques de Publicitat i RRPP II.

M17

Treball de Fi de Grau. 6 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): TOTES.
Assignatura: Treball de Fi de Grau.