9 Competències específiques del Grau en Publicitat i RRPP de la UB.

120965 C-6

Coneixement Teòric i Pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques així com dels seus Processos i Estructures Organitzatives.
Màteries on es treballa: M1, M6, M9, M10, M12, M14, M16 i M17.

120967 C-7

Coneixement del Disseny i desenvolupament d'Estratègies i Aplicació de les Polítiques de Comunicació persuasiva a les Institucions i Empreses Públiques i Privades.
Matèries on es treballa: M6, M9, M10, M16 i M17.

121773 C-8

Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Publicitaris.
Matèries on es treballa: M7, M11, M16 i M17.

121774 C-9

Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges en RRPP.
Matèries on es treballa: M7, M11, M16 i M17.

121775 C-10

Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Periodístics.
Matèries on es treballa: M7, M11, M16 i M17.

121776 C-11

Estudi i Coneixement de les Tècniques i Mètodes del Màrqueting.
Matèries on es treballa: M9, M16 i M17.

121777 C-12

Coneixement de la Gestió de les Àrees Funcionals de la Comunicació.
Matèries on es treballa: M6, M12, M16 i M17.

121778 C-13

Capacitat i habilitat per exercir com a Professionals Encarregats de l'Atenció al Client de Publicitat i Relacions Públiques.
Màteries on es treballa: M1, M3, M6, M9, M15, M16 i M17.

121779 C-14

Coneixements bàsics per a l'anàlisi Econòmic, Jurídic i Social de les Empreses i Institucions.
Matèries on es treballa: M2, M4, M8, M10, M16 i M17.