• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 13,50 18,30
9 de gener 2018   Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
i
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
 
17 de gener 2018   Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
 
18 de gener 2018 Tots els grups: de 9 a 20 H

Metodologia de l'Activitat Publicitària, 6 cr (OB).
i
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques, 6 cr (OB).
19 de gener 2018
  • Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
    D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
    Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.
  • Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.
  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia
  9,15 13,50
18 de maig 2018 Presentació de treballs
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).
 
22 de maig 2018   PRESENTACIÓ ONLINE:
Treball de Fi de Grau. 6 cr (TR). Coordinadora: 
(*)
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). 
23 de maig 2018   PRESENTACIÓ ONLINE:
Pràctiques I i II, 12 cr (PR).
(*)
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
24 de maig 2018   Responsabilitat Social Corporativa. OT. 
25 de maig 2018   Tècniques de Negociació i Presa de Decisions. OT.
28 de maig 2018   Agenda Setting i Grups de Pressió. OT.
30 de maig 2018   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).
1 de juny 2018   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
TOTS ELS GRUPS

*Consulteu pla docent i Aula Virtual de l'assignatura
Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 febrer-18 6 febrer-18 7 febrer-18
10,45 h a 
12,15 h
    Lideratge i Formació d'equips de treball. (OT).
15,30 h a 
17,00 h
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).


Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).

   

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  quart curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
12,20 a 13,50h   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT)
13,55 a 15,25h
Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).

Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT).
15,30 a 17,00h   Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).

Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
17,05 a 18,35h Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT).  
Tot el dia
(online consulteu pla docent)

Pràctiques I i II PR. 

Treball de Fi de Grau, 6 cr (TR).
 

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.