• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 13,50 18,30
9 de gener 2018   Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
i
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
 
17 de gener 2018   Lideratge i Formació d'Equips de Treball. OT.
 
18 de gener 2018 Tots els grups: de 9 a 20 H

Metodologia de l'Activitat Publicitària, 6 cr (OB).
i
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques, 6 cr (OB).
19 de gener 2018
  • Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
    D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
    Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.
  • Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.