Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  quart curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 febrer-18 6 febrer-18 7 febrer-18
10,45 h a 
12,15 h
    Lideratge i Formació d'equips de treball. (OT).
15,30 h a 
17,00 h
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).


Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).

   

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.