• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 hores 13,50 hores 18,30 hores
8 de Gener 2018 Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).
  Principis de Màrqueting, 6 cr (OB). Dra.
10 de Gener 2018 Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).

Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).

Repetidors.

Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).
12 de Gener 2018 Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).   Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).
16 de Gener 2018 Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).   Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).
18 de Gener 2018 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.

  • Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  11,30 hores 18,30 hores
22 de maig 2018 Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB). Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
24 de maig 2018 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
28 de maig 2018 Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB). Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).
30 de maig 2018 Principis de Sociologia, 6 cr (FB). Principis de Sociologia, 6 cr (FB).
1 de juny 2018 Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB). Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  primer curs - Primer semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts Dimecres
Horari 5 febrer-18 6 febrer-18 7 febrer-18
9,10 a 10,40 h    Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).   
10,45 a 12,15h Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).    
12,20h  a 13,50 h     Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB).
 MOODLE
15,30 h  a 17,00 h   Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).  
17,05h  a 18,35 h Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).    

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.

 

Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
9,10 a
10,40h
  Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
10,45 a 12,15h Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).  
12,20 a 13,50h   Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
MOODLE
13,55 a 15,25h Principis de Sociologia, 6 cr (FB).  
15,30 a 17,00h   Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.