• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Primer semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia Grup Tarda
  11,30 hores 13,50 hores 18,30 hores
8 de Gener 2018 Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).
  Principis de Màrqueting, 6 cr (OB). Dra.
10 de Gener 2018 Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).

Principis de Màrqueting, 6 cr (OB).

Repetidors.

Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia, 6 cr (FB).
12 de Gener 2018 Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).   Psicologia Social i del Consum, 6 cr (FB).
16 de Gener 2018 Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).   Teoria de l'Opinió Pública, 6 cr (FB).
18 de Gener 2018 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions, 6 cr (FB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de primer semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017.