Convocatòria d'exàmens - Reavaluació  primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Dilluns Dimarts
Horari 18 juny-18 19 juny-18
9,10 a
10,40h
  Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
10,45 a 12,15h Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).  
12,20 a 13,50h   Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
MOODLE
13,55 a 15,25h Principis de Sociologia, 6 cr (FB).  
15,30 a 17,00h   Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).

Després de la publicació de les qualificacions finals i les corresponents revisions, s’obre un període de reavaluació per a l’alumnat que no hagi superat les activitats d’avaluació.

Per acollir-se a la reavaluació, cal que consulteu prèviament el Pla Docent de cada assignatura per tal de conèixer els requisits imprescindibles.