• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

  • *Cal examinar-se en el torn matriculat

Convocatòria d'exàmens - Primer curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Tarda
  11,30 hores 18,30 hores
22 de maig 2018 Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB). Teoria de la Publicitat, 6 cr (OB).
24 de maig 2018 Tots els grups 13,50 hores (Aula Virtual Moodle)
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors, 6 cr (FB).
28 de maig 2018 Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB). Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (FB).
30 de maig 2018 Principis de Sociologia, 6 cr (FB). Principis de Sociologia, 6 cr (FB).
1 de juny 2018 Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB). Teoria de les Relacions Públiques, 6 cr (OB).

Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.
Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.