PLA DOCENT
Taller Campanyes 360º. Com combinar la publicitat online i offline per un major impacte Format docència Intensiu
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. I. L. Coneixements
previs recomanats
Planificació i Mitjans Publicitaris.
Creativitat Publicitària.
Principis de Màrqueting.
Torn Únic
Descripció general del taller Avui en dia no té sentit plantejar una campanya de publicitat només per un tipus de mitjà. El consumidor està exposat diàriament a tot tipus de mitjans i el consum que en fa dels mateixos varia en funció del seu dia a dia.

El publicista ha de ser capaç d’entendre les possibilitats que ofereix cada mitjà en base a l’objectiu de la campanya per el disseny de les accions a realitzar i per al disseny de la pròpia creativitat.

A més, ha de ser capaç de saber combinar els diferents mitjans online i offline per assolir la millor cobertura de la manera més eficient.

Per últim, ha de conèixer les mètriques fonamentals per fer el seguiment de la campanya i poder corregir desviacions.

En aquest taller treballarem amb la metodologia de “el mètode del cas” treballant sobre casos reals de campanyes 360 d’èxit per identificar els elements ben executats i els elements millorables. En cada cas, treballarem el plantejament d’una campanya, tant des de la perspectiva de la creativitat com de la planificació, de manera global però considerant la combinació estratègica dels mitjans disponibles: TV, ràdio, premsa, online, Mobile, street marketing, relacions públiques, etc.

L'objectiu és saber com plantejar campanyes que generin un major impacte i assegurin un retorn de la inversió més adequat.

Observacions: El curs estarà fonamentat en la discussió de casos pràctics utilitzant la metodologia del “mètode del cas”. Al finalitzar cada cas, s’oferiran les explicacions teòriques per reforçar i consolidar el coneixement de totes les eines del màrqueting i la publicitat, per poder saber-les combinar eficaçment i poder dissenyar campanyes 360º que proporcionin un major impacte. Durant el curs s’utilitzaran molts exemples visuals per facilitar l’anàlisi i l’aprenentatge.

Si bé és un taller obert per a tots els alumnes, és més recomanable per alumnes de 3er i 4rt curs donat que es treballa sobre casos pràctics i és necessària una base per poder treure el màxim profit del taller.
Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: projector, internet, equip audiovisual.
A aportar per l'estudiant: portar els casos impresos i llegits abans de cada sessió.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021