Les notes es publicaran dins de l’aula virtual Moodle, en l’espai de qualificacions de cada assignatura.