PLA DOCENT
Taller Màrqueting de continguts Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. C. G. Coneixements previs recomanats Navegació per Google i/o altres motors de recerca. Redacció de textos. Edició d'imatges. Coneixements bàsics del CMS WordPress. Torn Únic
Descripció general del taller Durem a la pràctica les 4 fases del màrqueting de continguts (Anàlisi de Keywords, Redacció de Textos, Optimització SEO Onpage i Difusió) desenvolupant 1 article de valor amb la possibilitat real de publicarlo en diferents blogs / mitjans especialitzats.
Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: -
A aportar per l'estudiant: No
Format  EXTENSIU (1r semestre)

 

Data de creació: 14/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020