Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat serà capaç de comprendre les seves capacitats creatives.  X    X  X  X  X  
OG2.- L'alumnat coneixerà eines musicals per incrementar la seva creativitat.  X  X    X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat identificarà els seus punts forts en la creació. X
OE2.- L'alumnat identificarà les àrees al millorar en aquest àmbit. X
OE3.- L'alumnat coneixerà la influència de cadascun dels estils musicals vinculats a la creativitat. X
OE4.- L'alumnat serà capaç d'aplicar aquestes eines per assolir els seus objectius. X