PLA DOCENT
Taller Tècniques musicals per incrementar la creativitat Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. A. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller L'alumnat descobrirà, mitjançant metodologia participativa, nous camins per incrementar la seva creativitat des de la vessant musical.
Idioma Català. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet.
A aportar per l'estudiant: cap.
Format  INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 26/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019