Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat entendrà la definició de comunicació. X X       X X
OG3.- L'alumnat identificarà els diferents tipus de comunicació. X X X     X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat veurà els efectes i inconvenients de les tensions excessives de la vida. X X
OE2.- L'alumnat explorarà la consciència com una eina primària per desenvolupar la vitalitat comunicativa del dia a dia. X X
OE3.- L'alumnat s'entrenarà en les diferents eines i recursos iòguics per transformar les creences subconscients i els patrons reactius. X X
OE4.- L'alumnat desenvoluparà la vitalitat intrínseca, la resistència i la claredat mental. X X